Vakuumgraving

En ny standard innen graving, effektiv, skånsomt og fleksibelt

Kontakt oss

skånsom graving 

Vår vakuumgraver setter er ny standard innen vakuumgraving på det norske markedet! Vår vakuumgraver har i tillegg til stor luftgjennomstrømning, også et enormt undertrykk som gjør vakuumgraveren enestående i Norge! Vakuumgraving er mer skånsomt en tradisjonell graving, og avdekker sårbar røtter og infrastruktur som kabler, fjernvarmerør og vann- og avløpsledninger der hvor gravemaskinen ikke kommer til, eller håndgraving blir for omfattende. Vakuumgraving benyttes også når det er dårlig tilkomsten til et graveområde, eller når tilkomst med gravemaskin vil føre til store ødeleggelser på området.

Vår vakuumgraver kan i tillegg til å suge opp tørre og våte masser, også blåse ut tørre og våte masser. Tømming av siloer for korn og andre produkter, fjerning av stubbeloftsleire og stein fra tak, og fylling av både tunge og lette masser hvor tilkomst er begrenset er andre anvendelsesområder.

De oppsugde massene suges direkte inn på en stor tank på lastebilen, hvor de enten kan transporteres bort i tanken på vakuumgraveren, eller lastes over i en tippbil for å effektivisere arbeidene.

Riktig utstyr til jobben

Med vår vakuumgraver står vi klare til å påta oss en rekke type jobber. Hvordan kan vi bistå deg?

Ta kontakt