Grunnarbeider

Grundig og nøyaktig grunnarbeid er essensielt for et godt sluttresultat

Kontakt oss

Vi setter standarden fra starten av

Vi utfører grunnarbeider for nybygg og tilbygg, i alle størrelser. Vi vet hvor viktig grunnarbeidene er, og prosjekterer og utfører grunnarbeidene fra første spadetak og frem til overtakelse av nybygg eller tilbygg. Dårlig planlegging og lettvinne løsninger fører til unødvendige kostnader og hodebry for byggherre. Vi har stort fokus på godt samarbeid med de andre aktørene som skal inn på prosjektet, og sørger for at det blir flyt i prosjektet.

Trenger du hjelp innen grunnarbeid?

Da vil vi gjerne høre fra deg. HTV Entreprenør tar gjerne på seg jobben.

Ta kontakt