Døgnvakt 365 dager i året 63 80 08 77

Galvanisert vannledning fra 60-tallet

Lekkasjer på private vann- og avløpsrør

At vann- og avløpsrør fungerer tenker man nok ikke over til daglig, men mange har nok opplevd et tett avløp eller en vannlekkasje en gang i tiden. 

Siden Kristiania (nå Oslo) tillot installering av vannklossetter i 1910, har det ikke vært noen vei tilbake. Ingen kan lenger se for seg en hverdag uten tilgang til fungerende vann og avløpsinstallasjoner i hjemmet. Vi tar det forgitt hver dag at vaskemaskinene skal ta seg av klesvasken, taknedløpene skal frakte overvann bort fra bygningskroppen, og tiss og bæsj skal forsvinne når man trekker opp på do.

Men er det en selvfølge at vann- og avløpssystemet fungerer år etter år? Nei, det er dessverre ikke det.

Vannledninger

Vannledningene som frakter forbruksvann fra det kommunale nettet og inn i boligen består av trykkrør av materialene galvanisert stål, kobber eller plast. Tilstanden til galvaniserte vannrør som frakter drikkevann inn i boliger i dag, ser du på bildet under. Man trenger ikke være en fagperson for å forstå at det på slike rør vil oppstå lekasjer. På kobberrør oppstår gjerne lekkasjene i koblingene mellom rørene, eller som følge av setninger i grunnen som fører til sammenklemning eller brudd. Plastrør av PE (polyetylen) er generelt robuste rør som ikke korrogerer, men feil fyllmasser rundt rørene, eller defekter i skjøter er også her en årsak til lekkasjer. Hører man en jevn suselyd fra vannledningene, uten at det er forbruk at vann i boligen, eller at man opplever redusert vanntrykk inni boligen, så er sjansen stor for at det er en lekkasje.

Avløpsledninger

Avløpsledninger frakter kloakk og overvann fra boligen og frem til det kommunale kloakk og overvannsnettet. Slike systemer er oftest basert på selvfall. Altså at kloakken og overvannet renner ned til det kommunalet nettet. Eventuelt har boligen en pumpekum som pumper kloakken og overvannet bort fra eiendommen og frem til det kommunale nettet. Stedvis motfall (svanker), brudd, forskyvninger, deformasjoner, korrosjon og forvitring fører til problemer med avløpsrørene. Gamle avløpsrør består av enten støpejern, betong eller tegl. Disse rørene korroderer og brytes ned over tid, hvilket fører til til tette avløp, og forurensning i grunnen. Nyere avløpsrør er av plast og korroderer ikke, men disse er svært utsatt for bevegelser i grunnen og feil fyllmasser rundt rørene. 

 

Avdekke feil og mangler

Mange venter til det er akutt med å utbedre feil og mangler på det private vann- og avløpsnettet sitt. Dette fører til unødige forurensning og økte kostnader. Har du mistanke om at dine vann- og avløpsrør ikke fungerer optimalt? Ta kontakt med vår døgnbemannede telefon på tlf. 63 80 08 77, så veileder vi deg til riktig undersøkelsesmetode! Avdekker vi feil og mangler, så vil vi dokumentere dette på en skriftlig rapport med bilder og video. Rapporten vil også inneholde anbefalt utbedringsmetode. Våre prosjektledere i enten HTV Entreprenør AS eller HTV Rørfornying AS tar kontakt for kostnadsfri befaring og utarbeiding av tilbud på utbedringen.

 

0